Huurvoorwaarden
RentenGo huur- en verzekeringsvoorwaarden

RentenGo huur- en verzekeringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG Huurvoorwaarden van toepassing met in achtneming van de volgende aanvullende voorwaarden:

 • RentenGo behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, een voertuig niet te verhuren.
 • RentenGo behoudt te allen tijde het recht om prijzen en condities te wijzigen.
 • RentenGo behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren, indien gereserveerd voertuig om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is.

Borgstelling

 • Bij aanvang van de huurperiode is een borgsom vereist van € 200,-. vermeerderd met het vooraf berekende huurbedrag.
 • Het huurbedrag bestaat uit de te verwachten huurprijs en de vermoedelijke extra kilometers.
 • De borgsom kan uitsluitend worden voldaan via PIN of creditcard.
 • De bankpas/creditcard voor de borgsom, het paspoort of de ID kaart en het rijbewijs moeten van één en dezelfde persoon zijn.

Betaling
Wanneer het voertuig wordt ingeleverd aan het eind van de huurperiode wordt de eindafrekening gemaakt. De borgstelling wordt hierin verrekend. Eventuele nog te betalen bedragen kunnen via creditcard, PIN of a contant worden voldaan.

Legitimatie:
Bij het ophalen van de auto dient de huurder en bestuurder zich te legitimeren met:
– een in Nederland geldig rijbewijs (langer dan 1 jaar in bezit)
– een paspoort of ID kaart.
Bij ontbreken van een van de documenten kan de verhuring niet plaatsvinden! 

Verzekeringen

 • Alle auto’s zijn WA Casco verzekerd.
 • Een groene kaart is bij de autopapieren aanwezig.
 • Standaard eigen risico per schade € 1000,-
 • Verhuur onder de 19 jaar is niet mogelijk.
 • In afwijking van het overeengekomen standaard  eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal  1.500,-  voor de huurder die consument is;  maximaal  5.000,-  voor de huurder die niet consument is; voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt of dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
 • Het is niet toegestaan met het voertuig buiten de EU-landen te rijden met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen. Wanneer huurder of bestuurder het voertuig buiten Nederland wil gebruiken dient deze RentenGo hierover te informeren.
 • Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag.
 • Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport met het schadeformulier per omgaande aan de verhuurder toe doen komen.

Calamiteiten
Schade of aanrijding: Wij adviseren u ons zo snel mogelijk in kennis te stellen van de schade en daarnaast ook een schadeformulier in te vullen. Deze treft u in het voertuig aan. Het volledig ingevulde schadeformulier ontvangen wij graag spoedig. Is het niet mogelijk om verder te rijden dan kunt u zich binnen onze openingstijden wenden tot ons via telefoonnummer +31 (0) 523 271318 en buiten onze openingstijden tot de ANWB Alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0) 592-390044.

NB; klant is bij schade altijd verplicht een compleet ingevuld schadeformulier te overhandigen. Bij het ontbreken van het schadeformulier zijn alle kosten voor rekening van huurder.

Pech onderweg
Ondanks ons zorgvuldig onderhoud kan er onderweg altijd iets mis gaan. Daarom hebben wij een pechservice op al onze voertuigen. Ook bij pech kan de huurder zich wenden tot de ANWB Alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0) 592-390044 deze is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. Reparaties mogen alleen in overleg met de verhuurder worden uitgevoerd.

Verduistering/diefstal
Bij verduistering of diefstal dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Een kopie van het aangifteformulier, een schadeformulier en de originele sleutels ontvangen wij zo snel mogelijk. Daarnaast dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het voorval.

Huurperioden
Verkorttarief: < 4 uur.
Dagtarief: kalenderdag van 8.00 uur tot 24.00 uur middernacht*.
Weekendtarief: vrijdag 17.00 uur tot maandag 08:00 uur.
Weektarief: bijvoorbeeld vanaf maandag 08.00 uur tot maandag 08.00 uur.
Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 59 minuten, is de huurder verplicht de kosten van 24 uur extra huurtermijn te vergoeden.
*M.u.v. de zaterdag. Op zaterdag zijn onze locaties vanaf 9.00 uur geopend.

Retourneren buiten openingstijden
Indien verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van het filiaal terug te brengen, blijft de huurder aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop het filiaal het voertuig feitelijk ontvangt en inspecteert.

Bedrijfswagen huren Rent en Go

Annulering reservering / niet ophalen huurauto
Indien huurder binnen 48 uur voor aanvang van de reservering annuleert of de auto wordt in zijn geheel niet opgehaald, wordt de helft van de huurperiode doorberekend.

Huisdieren:
Het is niet toegestaan (huis)dieren in het voertuig mee te nemen. Indien dit wel gebeurt, berekenen wij de schoonmaakkosten van minimaal € 100,- door.

Roken:
Het is niet toegestaan in het voertuig te roken. Indien dit wel gebeurt, berekenen wij de schoonmaakkosten van minimaal  € 100,- door.

Ruit- en Bandverzekering       
Een ster in de voorruit, een lekke band onderweg, helaas kan dit met een huurauto ook voorkomen. Vervelend, met name voor u als huurder. U wordt in dergelijke gevallen geconfronteerd met het eigen risico bedrag, naast de reguliere huursom van het voertuig. 

Winter-/zomerbanden                                                                                                           
Onze voertuigen zijn niet exclusief bestemd voor de Nederlandse wegen maar verspreiden zich over heel Europa. Omdat deze regelgeving van land tot land kan verschillen is het niet mogelijk om een voertuig te huren dat geschikt is om in geheel Europa te gebruiken. Als u een voertuig gebruikt in omstandigheden of op wegen die voor dat voertuig niet geschikt zijn, dan kunt u, net zoals in Nederland het geval is, aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit. Het is daarom van belang dat onze huurders zichzelf zorgvuldig op de hoogte stellen van de verkeersregels die gelden tot in het land van bestemming. In diverse landen, waaronder Duitsland is het verplicht dat voertuigen zijn aangepast aan de winterse omstandigheden. Dit kan betekenen dat het voertuig moet zijn voorzien van winterbanden en/of sneeuwkettingen. Onze voertuigen worden voornamelijk binnen Nederland gebruikt en voldoen daarom uitsluitend aan de Nederlandse regelgeving. Wij hebben onze voertuigen niet standaard voorzien van winterbanden evenmin leveren wij standaard sneeuwkettingen bij onze voertuigen.

Beschikkingen                                                                                                                       
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.

Zie voor overige voorwaarden de algemene voorwaarden voor de leden van de BOVAG verhuurbedrijven: